spel zonder tegenstanders

>>
> | woordenboekenspel
> | doorgeefverhaal

> | onelinerspel
> |
T I P S

> | RIJMwoordenstrijd
> | T O N G brekers




-------------

 W O O R D E N B O E K E N S P E L
voor minimaal 3 spelers: jong en oud

Wat heb je nodig?
• een blaadje papier voor iedere speler
• een pen voor iedere speler
• inzet en motivatie om er een leuke speelronde van te maken

• Alle spelers schrijven hun naam op een blaadje.

De speler die aan de beurt is (de oudste speler begint) zoekt in het woordenboek een onbekend woord op. Een gek woord, dat de anderen waarschijnlijk niet kennen.
Alle spelers schrijven het woord op hun blaadje en verzinnen hier vervolgens hun eigen betekenis voor. De verzonnen betekenis wordt achter het woord geschreven.
De speler die het woord heeft opgezocht, schrijft het woord ook op, maar dan met de echte betekenis er achter.
• Alle blaadjes worden vervolgens dubbelgevouwen ingeleverd bij de speler die het woord heeft opgezocht. Deze speler leest alle oplossingen eerst voor zichzelf door, zodat er daarna vlot neutraal voorgelezen kan worden.

De speler die het woord heeft opgezocht leest alle betekenissen die zijn opgeschreven zo neutraal mogelijk voor, inclusief de echte betekenis.
Let op! De voorlezer leest de blaadjes voor op zo’n manier dat de blaadjes niet herkend worden van wie ze afkomstig zijn.
• Na het voorlezen kunnen de overige spelers hardop raden welke de juiste betekenis is, te beginnen met de speler links van de speler die het woord heeft opgezocht.

Puntentelling
Wie het goed heeft geraden krijgt één punt en
wie het woord heel aannemelijk heeft opgeschreven (bijvoorbeeld in woordenboekentaal) kan ook punten krijgen.
• De speler die de juiste betekenis van het woord heeft geraden krijgt 1 punt.
• Raadt iemand de betekenis die een speler zelf verzonnen heeft, dan krijgt de speler die dat woord heeft opgeschreven 1 punt per keer dat die betekenis gekozen wordt .
• Raadt niemand de juiste betekenis? Dan krijgt alleen de speler die het woord heeft opgezocht 1 punt.

Noteer alle punten op een apart papiertje.
Geef de blaadjes weer terug aan de spelers.
Nu is de volgende speler aan de beurt om een woord op te zoeken in het woordenboek.
–––––––––––––––––––––––––
Dit grappige spel is
ook heel geschikt om op school in de klas te spelen. Speel het spel in de klas met groepjes van maximaal 6 personen.
Het is wel handig als kinderen bij dit spel al eerder met het woordenboek gewerkt hebben.
Ieder groepje krijgt een eigen woordenboek.
Met dit spel kan je kinderen vertrouwd maken met het vinden van betekenissen bij woorden. Ook het begrip "woordenboekentaal" komt aan bod, want het is de bedoeling dat kinderen zelf betekenissen gaan verzinnen voor woorden, waarbij ze zoveel mogelijk woordenboekentaal gebruiken.










-------------
 D O O R G E E F verhaal: WiWaHoWat
voor vier of meer spelers
Wat heb je nodig?
• een blaadje papier voor iedere speler
• een pen voor iedere speler
• inzet en motivatie om er een leuke speelronde van te maken

WIE? Persoonsomschrijving
Iedereen schrijft een persoon aan de bovenkant van een stuk papier. Het leukste is als je daar nog wat bijschrijft.
bijvoorbeeld:
• een vrolijke bakker ...
• de vermoeide dame ...
• de leukste leraar van de school ...
• een wijze oude professor met een blauwe hoed en paraplu...
etc.
Vouw het papiertje met de persoonsomschrijving naar achteren, zodat het niet meer te lezen is en geef het papier door.

WAAR? Plaatsaanduiding
De volgende schrijft dan een plaats op, waar een persoon zich kan bevinden.
Schrijf ook hierbij extra bijvoeglijke naamwoorden.
bijvoorbeeld:
• in een saaie winkel
• op een drukke straat
• in het donkere bos
• op de noordpool etc.
• etc.
Vouw wat je geschreven hebt weer naar achteren, zodat het niet meer te lezen is en geef het papier door.

HOE? De manier waarop
Als derde wordt er omschreven op welke manier de persoon een uitspraak doet.
Begin met: zegt, schreeuwt, roept of fluistert en zet daar eventueel ook nog een emotie of een andere toevoeging bij.
bijvoorbeeld:
• zegt heel verdrietig
• roept boos
• fluistert jaloers
• zegt met een hoge piepstem

WAT?
Als vierde wordt er een uitspraak opgeschreven.
• “Hè, hè, even zitten !”
• “Oh, wat ruikt het hier lekker !”
• “Ja hoor, daar ben ik het helemaal mee eens !”
• “Is het hier zo warm of ligt dat aan mij ?”
• etc.
Geef je blaadje door.
En dan... leest iedereen de gekke (grappige) combinatie voor.

TIP !
Bij het voorlezen is het natuurlijk leuk als de uitspraak ook zo gebracht wordt zoals het omschreven staat!
Maak gebruik van je stem, je mimiek en lichaamstaal.
Zeg het
op de manier zoals beschreven:
heel verdrietig; roep heel boos of fluister jaloers, of zeg het met een hoge piepstem.







-------------

 O N E L I N E R S P E L
voor 1 tot 4 spelers

Bijvoorbeeld: Speel
Oneliner 30
Degene die het 30ste (of laatste) woord heeft toegevoegd krijgt een extra beloning.

Buurvrouw ontdekt gestolen kind.
De oude buurvrouw van mijn jongste zusje, die in Groningen op het platteland woont, ontdekt in de nieuwe leren groene boodschappentas het gestolen zilveren horloge van haar uit China geadopteerde kind. [31 woorden]

Wat heb je nodig?
• een titel uit het verhalen-vertelspel of een zelfgekozen startzin;
• een blaadje papier A4
• verschillende kleuren viltstiften (iedere speler een eigen kleur);


Een speler schrijft de beginzin of titel in het midden van het blaadje. Laat wat ruimte tussen de woorden.

Ieder speler vult in zijn/haar beurt de zin aan met steeds meer details of korte bijzinnen.
Per beurt mag je maximaal 5 woorden toevoegen.
Pas op! De zin moet kloppend blijven!
In iedere beurt wordt de nieuwe zin hardop voorgelezen.

Uit hoeveel woorden bestaat de oneliner?

TIP: Ook leuk om via de e-mail of msn te doen!

Het Onelinerspel is als doorgeefverhaal te spelen op papier
of zonder papier (als een geheugenspel) te doen. Dan herhaal je de zin van je voorganger eerst foutloos en vul je de zin ook weer mondeling aan.






-------------
 
T I P S

de website voor het vak Nederlands
met allerlei oefeningen en > Taalspelletjes


> Speel de RIJMwoordenstrijd



> Speel de Struikelstrijd
T O N G brekers: 48 lekkerbekkende struikel-en stuiterzinnen




naar boven