spel zonder tegenstanders

>>
> | titels vertelspel | ingezonden verhalen |
> | T I P S
|
artikelen & boeken & andere websites
> | stijloefeningen
| ideeën lesmateriaal
> | oneliner | van weinig naar veel woorden
 Doe M E E !!!
Jouw eigen verhaal op deze website!
En misschien ook nog in het 1001 verhalenboekje?
Neem vier passende sleutelwoorden uit het
KLEIN vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel.

Lees in de volgorde 1-2-3-4 één woord uit iedere groep.
En... daar staat de titel voor jouw verhaal!
Als een kop boven een krantenbericht.
De 48 woordkaarten geven 20.736 mogelijke combinaties!


Doe M E E: schrijf en stuur op!
Kan je ook een beetje schrijven?
Gebruik het vertelspel als inspiratie voor een kort verhaaltje of anekdote en stuur dit op.
Wie weet staat straks ook jouw verhaal op deze website!
Hieronder komt een selectie van alle leuke, mooie, originele
inspirerende en vermakelijke verhalen die ingezonden zijn.

-------------
S P E L R E G E L S
Kies één van de 20.736 titels uit het KLEIN vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel.
Gebruik maximaal één vrije kaart [stippenkaart] per titel.
Hou het kort !!!
100 tot maximaal 350 woorden
Vermeld je naam en evt. leeftijd of afzender school, cursus, groep etc.
Geef ook even aan wat er onder het verhaal als afzender bij mag staan.

stuur je titel EN het verhaal naar:
info@dubbelzes.nl
De ingezonden verhalen worden beoordeeld door een vakkundige jury.
Is je verhaal geschikt om te plaatsen op deze website?
Dan loot je mee en maak je kans om winnaar van de maand te worden.

Als winnaar van de maand ontvang je
een kaartenset EigenWijsjes cadeau !
ik kan het !

iedere woordkaart uit het spel heeft een nummer

inzendingen met code kaartnummers worden met voorrang verwerkt!
bijvoorbeeld: code 10_1_4_10 =
Schilder ontdekt verborgen kind
-------------
  T I T E L S
1001 verhalen-vertelspel

• Schilder ontdekt verborgen kind >> lees

>> archief ingezonden titels
• Dokter ontdekt versuft huis
• Buurvrouw ruikt vrolijk volk
• Schilder kust gestolen brood
• Onbekende ontmoet stevig ding-------------
 ingezonden VE R H A L E N


Schilder ontdekt verborgen kind
Mijn tante vertelde mij een verhaal van een schilder die haar huis vorig jaar had geschilderd. Deze schilder kon, net als mijn tante, prachtig vertellen. De schilder had bij zijn vorige verfklus een verborgen kind gevonden. Vreemde geluiden had hij gehoord, bij het kippenhok helemaal achter in de tuin. Hij was daar toch maar eens eventjes gaan kijken? De kippen zagen er normaal uit en verder was er eigenlijk niets bijzonders te ontdekken. Niets aan de hand toch! Maar net op het moment dat hij weer aan het werk wilde gaan hoorde hij nog een vreemde piep, gesnotter en gestommel. Hoorde hij een kind? Het geluid kwam wel uit de richting van het kippenhok. En wat denk je? Ja hoor, achter het kippenhok was nog een soort huisje. In dat huisje zat een jongetje van ongeveer 8 jaar. Hij kon er niet meer uit. Het deurtje zat vastgeklemd en was van binnenuit niet meer open te krijgen. Gelukkig had de schilder het kind gevonden en kunnen bevrijden.
Waarom dat jongetje daar zat? Wil je dat echt weten? Oké dan.
De jongen was verstoppertje gaan spelen. Het was een goede plek. Z'n vriendjes hadden hem niet kunnen vinden en waren gewoon naar huis gegaan. Niets aan de hand hadden zij gedacht. Hij verdween wel vaker zomaar ineens. En eigenlijk wisten de kinderen uit de buurt ook niet eens waar hij woonde of waar hij vandaan kwam.
Twee dagen heeft dat jongetje daar vast gezeten. Ongelofelijk hè! Hoe kan het, dat niemand naar hem is gaan zoeken zou je denken. Tja, dat kan gebeuren. Hij woonde namelijk helemaal alleen in een huis zonder familie.
Hij hield zich verborgen omdat hij bang was ontdekt te worden door grote mensen, die ervoor zouden zorgen dat hij in een kindertehuis moest wonen en dat hij ook weer naar school zou moeten gaan. En dat was toch wel het laatste wat hij wilde. De jongen kon heel goed voor zichzelf zorgen en de schilder kon ook daarover prachtige verhalen vertellen. Eens in de week ontmoet de schilder het jongetje nog, op een geheime plek. Mijn tante heeft nooit van de schilder gehoord, waar dat jongetje woont. Dat wilde hij geheim houden. Wel wist de schilder nog te vertellen dat hij een grote fan van Pipi Langkous was.

Schilder ontdekt verborgen kind
Dit is weer een heel ander verhaal. Dezelfde titel als hierboven, maar het gaat niet over een huisschilder. Dit verhaal gaat over drs. P. H. Schilder, hoogleraar aan de universiteit. Mevrouw Schilder heeft onlangs een artikel gepubliceerd over haar onderzoek naar het aantal schoolkinderen dat buiten de tellingen valt. Schilder toonde aan dat er verschillend wordt omgegaan met de richtlijnen. Zo bestaan er vele kinderen alleen op papier. Het grootste deel van deze verborgen kinderen blijkt verhuisd te zijn. 10% bestaat alleen op papier en is verzonnen.


Hier kan jouw verhaal komen te staan
!!!

D O E mee !!!
Word jij de winnaar van deze maand?
ik trek het geluk naar mij toe !


-------------
  T I P S  [artikelen & boeken & websites]


••• website "De Verhalenmaker"
Maak interactief je eigen verhaal. Een verhaal waarin je zelf veel keuzes kunt maken. Kies je eigen hoofdpersoon, kies je favoriete plek waar het verhaal zich afspeelt enzovoorts.
> naar de website verhalenmaker

••• artikel over vertellen
Als de meester of de juf vertelt, wordt de klas muisstil. Kinderen houden van verhalen. Grote mensen ook. Waarom? Waarom houden mensen van verhalen? Waarom vertellen ze elkaar geschiedenissen, legenden, grappen, belevenissen van de afgelopen week?
Waarom worden kinderen en grote mensen stil bij de magische formule Er was eens?
• Omdat verhalen waar mensen werkelijk stil van worden over hen zelf gaan.
Omdat mensen af en toe en vaak op verhaal moeten komen.
Omdat iedereen zijn eigen verhaal leeft en er vol van zit.
Omdat vertellen oplucht.
Omdat vertellen bevrijdt.
Omdat vertellen kracht vrij maakt.
Omdat vertellen verbeeldingskracht oproept.
Omdat mensen in verhalen soms woorden gebruiken voor dingen waar ze eigenlijk geen woorden voor hebben.
[bron: Jos van Hest, publicist en verteller]
> lees het hele
artikel Over vertellen

••• lesmateriaal "Verhalen in de klas" [ groep 4-6 basisschool ]
Sprookjes en klassiekers, verhalen van hedendaagse schrijvers, bekend en onbekend. het Verhalenkasteel brengt ze bij elkaar.
Het Verhalenkasteel is een manier om meer te maken van voorlezen in de klas. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen uit groep 4-6 van de basisschool. Het is een klein houten kasteel, zo groot als een schatkist, vormgegeven door kunstenaar Piet Hein Eek.
In een kasteel zitten zeven verhalen uit de kinderwereldliteratuur. Als de poort opengaat, begint een avontuur. Achter de poort van het kasteel zitten voorwerpen die in de verhalen een rol spelen. Een gladde steen, een kompas, een geheim briefje dat één kind mag voorlezen.
Het Verhalenkasteel tilt kinderen uit boven hun niveau. Het is spannend, betoverend en motiveert de kinderen enorm om met verhalen en verbeeldingskracht te werken. Bij ieder verhaal horen open vragen en volledig uitgewerkte lesideeën, om verder te gaan met het verhaal nadat het uit is.
> naar het verhalenkasteel••• lesmateriaal "Verteltassen"
informatie volgt

> meer artikelen en boeken tips volgen nog
- -------------
 S T I J L O E F E N I N G E N
Stijlfiguren gebruik je om indruk te maken op een luisteraar of lezer.
Het zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, treffender of sterker uit te drukken. Stijlmiddelen worden gebruikt om de aandacht op belangrijke punten te vestigen. De context en de lezer/luisteraar bepalen of stijlmiddelen hun doel bereiken.
> Stijlfiguren
> Tropen en figuren

Eenzelfde gebeurtenis kan op vele manieren worden verteld:
> Vertelperspectief (opdracht)
> Hoe vertel ik wat er "werkelijk" is gebeurd?Een korte beschrijving van een boek kan ook op vele manieren:

••• Het boek "Stijloefeningen" is een fantastisch boek vol inspiratie! geschreven door een meesterverteller, de fransman Raymond Queneau.
Inleiding en vertaling door Rudy Kousbroek Uitgegeverij De Bezige Bij.
Helaas is de nederlandse uitgave niet meer nieuw te koop in de boekhandel.
(in herdruk?)
Oorspr. titel: Exercices de style. - Paris : Gallimard, 1947


••• Een banaal voorval op 99 verschillende manieren in een veelheid van stijlen verteld.

••• Raymond Queneau's beroemde uiterst vermakelijke, verbaal virtuoze 'Stijloefeningen' bestaat uit 99 variaties op één gebeurtenis: een ontmoeting tussen twee mensen in de tram, die ruzie krijgen.

••• Exercices de style: een simpel verhaaltje dat op 99 verschillende manieren wordt verteld en dat je daarom zou kunnen omschrijven als een studie in `Opperfranse letterkunde'. [...]
In Exercices de style groeit een kleine anekdote over een dubbele ontmoeting met een vreemd uitziende man uit tot een staalkaart van stijlvormen; voor de hand liggende, zoals `gezwollen' (`Rond het uur dat er kloven beginnen te vallen in de rose vingers der dageraad') of `boers' (`'k Stao krek aon de halte of die tram komt 'r al oanschiet'n'), en meer verrassende, zoals `woordsamenstellingen' (`Ik achtertrambalkonde stampvol-medemenselijk').
De ene keer bouwt Queneau zijn verhaal op één stijlfiguur, of het nu de litotes of de klanknabootsing is, de andere keer legt hij een heel genre op het Procrustesbed. Zo verwerkt hij het alledaagse Parijse tafereeltje onder meer tot een sonnet, een tanka (een uitgebreide haiku), een flaptekst, een ambtelijk schrijven, een spookverhaal, een medisch tractaat en een blijspel in drie bedrijven.
... Met zijn stijloefeningen bewees Queneau, een van de oprichters van de `werkplaats van mogelijke literatuur' OuLiPo, dat het er in de literatuur vaak niet om gaat wát je vertelt, maar hóe je iets vertelt.
[bron: uit artikel NRC Handelsblad, 21 februari 2004 door Pieter Steinz]

••• Op virtuoze wijze beschrijft Queneau in 99 verschillende stijlvormen een alledaagse gebeurtenis. Alle stilistische mogelijkheden, verteltechnieken en invalshoeken haalt hij hierbij uit de kast.

-------------

 HOE VERTEL IK WAT ER "WERKELIJK" IS GEBEURD?
Ter illustratie van de vele manieren waarop een gebeurtenis beschreven (en ook door een persoon ervaren) kan worden laat ik hieronder een kleine selectie zien uit het boek Stijloefeningen:
Raymond Queneau, vertaling Rudy Kousbroek, uitgeverij De Bezige Bij

Notaties

In lijn 16, op het spitsuur. Een kerel van zowat zesentwintig, slappe vilthoed met een koordje er omheen in plaats van een lint, nek te lang alsof er aan getrokken was. De mensen stappen uit. De figuur in kwestie valt uit tegen een passagier naast hem, die hij ervan beschuldigt tegen hem op te botsen telkens als er iemand langs komt. Bedoelde bits te klinken maar de toon is eerder huilerig. Ziet een zitplaats vrij komen en schiet er op af. Twee uur later kom ik hem tegen op het Jan Willem Brouwersplein, bij het Concertgebouw. Hij is in gezelschap van een kameraad die tegen hem zegt: "Je zou een extra knoop aan je overjas moeten laten zetten". Hij wijst aan waar (bij de uitsnijding) en waarom.

Verleden tijd
Het was middag. De passagiers bestegen de tram. Zij stonden op elkaar geperst. Een jongeman droeg op het hoofd een hoed, waar een gevlochten koordje omheen zat en niet een lint. Hij had een lange hals. Hij beklaagde zich bij zijn buurman over het geduw waaraan deze hem blootstelde. Zodra hij een vrije plaats zag haaste hij zich er heen en vlijde zich er op neer. [...]

Tegenwoordige tijd
Twaalf uur. De warmte drapeert zich om de voeten van de trampassagiers. Er hoeft maar een dom hoofd, bovenop een lange hals geplaatst en gesierd door een gedrochtelijke hoed, in woede te onsteken of er is ruzie. Die weer vrij snel zakt weliswaar, maar de atmosfeer blijft broeierig want de beledigingen zweven nog springlevend van mond tot oor. Daarom zoeken we binnen de koelte maar op.
Pas later komen, in de buurt van [...]


Achterstevoren
Je zou aan extra knoop aan je jas moeten zetten, zei z'n vriend hem. Ik kwam hem midden op het Jan Willem Brouwersplein tegen, nadat ik hem het laatst gezien had toen hij vol belustheid op een lege zitplaats afstormde. Hij had net staan protesteren tegen het duwen van een andere paasagier die, naar hij zei, telkens tegen hem op botste als er iemand uitstapte. Dit broodmagere jongmens was de drager van een bespottelijke hoed. Een en ander speelde zich af op het achterbalkon van een afgeladen lijn 16, op het middaguur.

Niet op de hoogte
Ik snap niet wat ze van me willen hoor. Ja, ik heb vanmiddag lijn 16 genomen. Of het druk was? Ja natuurlijk, om die tijd. Een jongeman met een slappe vilthoed? Best mogelijk. Ik sta niet iedereen onder de loep te nemen. Ik heb wel wat anders te doen. Een soort gevlochten koordje? Om z’n hoed? Het zal best waar wezen dat dat ongewoon is maar ik kan niet zeggen dat mij zoiets speciaal frappeert. Een gevlochten koordje… Hij had ruzie staan maken met een andere meneer? Zoiets komt wel meer voor. En toen zou ik hem een of twee uur later weer zijn tegengekomen? Waarom niet? Er gebeuren nog wel gekkere dingen in het leven. Ik herinner me bijvoorbeeld dat mijn vader me vaak vertelde dat…

Officieel schrijven
Ik moge uw opmerkzaamheid vestigen op de volgende feiten, van welke ik een even onthutste als onpartijdige waarnemer heb mogen zijn.
Vandaag omstreeks het middaguur bevond ik mij op het achterbalkon van de gemeentetram richting Centraalstation ter hoogte van de Vijzelstraat. Alle zit- en staanplaatsen van genoemd vervoermiddel waren volledig bezet, als ik het zeggen mag: meer dan volledig, want de conducteur had toegang verleend aan verscheidene passagiers boven het reglementair toegestane aantal, een en ander zonder geldig motief en aangezet door een overdreven toegeeflijkheid, die vervolgens bijna het karakter kreeg van onverantwoordelijkheid. [...]


Plat
Ah jonge hee, sta ik een beetje op die tram te wachten, stap ik in, zie ik zo'n maffe goser op 't achterbalkon, met een nek as'n brandslang en met zo'n maffe dop op zijn kop, met een touw d'r omheen. Affijn, ik denk gelijk: d'r is wat mis met die seikerd hè, dat heb ik dus gelijk al in de smiezen. En jawel hoor: stront an de knikker an de knikker, van dat er iemand op z'n tenen gaat staan of zoiets, weet ik veel, niks an de hand, maar die kerel begint dus meteen te etteren van dat het opzet is. Affijn ik denk nog effe afwachten, want dat loopt geheid mis.
Nou 't is dat er een lege plaats was waar die kerel ken gaan zitten, anders was 't mooi misgelopen en dan had ik er echt niet met me handen in me zakken bijgestaan, ken je begrijpen, want ik stond dus al klaar om effe in te grijpen. Want je staat daar met z'n allen in de tram en moet 't dus wel effe leuk zien te houwen. [...]

Te gek
Helemaal te gek, sta ik in de tram, weet je wel, zie ik een kerel, helemaal te gek, met zo'n nek, te gek, je weet niet wat je ziet, heeft-ie ook nog zo’n maffe hoed op z’n kop, met zo'n touwtje d'r om, weet je wel, helemaal te gek. Nou en 't is spitsuur, te gek, hartstikke druk, dringen geblazen weet je wel, en die kerel, die kerel met die nek, die begint in enen te mekkeren, helemaal te gek, dat er iemand op z’n tenen staat, met opzet weet je wel. Nou en net als-ie stennis wil gaan maken komt 'r een plaats vrij, helemaal te gek, waar die op gaat zitten, weet je wel. Twee uur later zit ik weer in lijn 16, staan we stil aan de halte, bij het Concertgebouw weet je wel, kijk ik naar buiten en helemaal te gek! Zie ik weer diezelfde vent! Die kerel met die nek weet je wel, staat-ie te praten met een vriend van 'm. Te gek. Hoor ik die vriend zeggen of-ie z'n knoop niet een eind kan verzetten, naar boven weet je wel, helemaal te gek.

Haatdragend
Na een zinloos gewacht onder een ploert van een zon stapte ik eindelijk in een stinkend smerige tram waarin ik een op elkaar gepakte troep rotzakken aantrof. De grootste rotzak van het hele stel was een puisterige slungel met een te lang uitgegroeide nek, die te koop liep met een bespottelijke hoed waar een koord omheen zat in plaats van een lint. Dit stuk verdriet begon te emmeren dat een of andere ouwe zak hem met seniele kwaadaardigheid zijn tenen tot moes stond te trappen, maar even later droop hij af in de richting van een vrijgekomen zitplaats, nog vochtig van het billenzweet van de vorige passagier. Twee uur later kom ik, ik tref het niet vandaag, diezelfde bleekscheet weer tegen, samen met een andere slijmjurk, bij die puinhoop die voor het Concertgebouw door moet gaan. Ze stonden te meieren over een knoop. Of-ie dat kreng nu hoger of lager zet, dacht ik bij mezelf, hij houdt toch diezelfde gore kop, die rotzak.

Verrassingen
Wat stonden we op elkaar gepakt daar op dat achterbalkon van die tram! En die jongeman, wat zag die er stom en belachelijk uit! En wat doet-ie? Als-ie me daar geen ruzie gaat staan zoeken met de een of ander, die - volgens hem dan, dat jonge ventje - stond te dringen! En daarna weet-ie niks beters te doen dan gauw op een vrijgekomen plaats te gaan zitten. In plaats van hem vrij te houden voor een dame! Twee uur later, raad eens wie ik tegenkom bij het Concertgebouw? Diezelfde slungel! Bezig zich kleedkundige adviezen te laten geven! Door een vrind van 'm! Niet te geloven!


Droom
Het leek wel of alles nevelig en zilverig was om me heen, met allerlei wazige verschijningen, waartussen zich niettemin vrij duidelijk die ene gestalte aftekende van een jongeman wiens te lange hals op zichzelf al zijn slappe en verongelijkte karakter leek aan te kondigen. Een gevlochten koordje nam de plaats in van het lint om zijn hoed.
Vervolgens maakte hij ruzie met iemand die ik niet zien kon en toen dook hij, als door angst overmand, de donkerte van een gangpad in.
In een later deel van de droom zie ik hem wandelen, in de volle zon, bij het concertgebouw. Hij is samen met een kameraad die tegen hem zegt: 'Je zou een extra knoop aan je jas moeten laten zetten.'
Toen werd ik wakker.

[bron: Raymond Queneau, "Stijloefeningen",
De Bezige Bij, 1978, 2e druk. Vertaling Rudy Kousbroek]

 -------------

 O N E L I N E R S van weinig naar veel woorden
Bij de Nederlandse les leren wij van alles over zinsopbouw. Een onderdeel waar je vooral op moet letten, is
tè lange zinnen. Dat intrigeerde Maarten Batenburg wel. Hij kwam op het idee om een heel verhaal te schrijven, van toch maar één zin. Maarten schreef op deze manier zijn verhaal van 5 naar 148 woorden.
Zie het resultaat van Maarten met een beginzin van 5 woorden.
In cursief staan de nieuw toegevoegde delen.
>> beginzin: Evert keek door het raampje

I D E E ? Begin met een basiszin. Neem bijvoorbeeld een titel uit het KLEIN vermakelijk 1001 verhalen-vertelspel en maak daar eerst een kloppende zin van. (lidwoorden erbij) Werk de zin langzaam maar zeker uit met steeds meer details en bijzinnen.

zie ook:
>> T A A L S P E L : het onelinerspel

Hoeveel woorden kan jouw oneliner bevatten?
stuur jouw oneliner naar: info@dubbelzes.nl


------------

naar boven