________________________________________________

Wij zijn EigenWijs!

________________________________________________
Marjan van Roozendaal
onderwijskundig medewerker/trainer, APS Utrecht

R E G I E gebieden:
reflectie
(vragen naar: doen, denken, voelen en willen);
vaardigheden
(naar anderen luisteren, afspraken te maken met zichzelf);
klimaat
(invloed hebben op de werksfeer en de gezelligheid),
betekenisvolle leersituaties
(actief zijn, iets ontdekken)


de S I T U A T I E
Een stagiaire wil zijn klas goed leren kennen. Het is de eerste dag dat hij groep 6 de hele dag begeleidt. Hij vindt het belangrijk dat kinderen over zichzelf nadenken en dat ook met andere kinderen durven te delen. Twee vliegen in één klap, denkt hij. Ik krijg een goed beeld van de individuele leerlingen en ik help ze met hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen.
Hij heeft een stapel kaartjes bij zich en zegt:
"Op deze kaartjes staan zinnen. Zinnen die iets positiefs zeggen over mensen. De kaartjes heten: EigenWijsjes."

De stagiaire gaat bij de eerste leerling in de kring staan en zegt:
”Ik houd ze blind voor je gespreid en jij pakt er blind één kaartje uit. Lees het voor jezelf, laat het nog niet aan anderen zien.”

Zo loopt hij de hele kring rond. Dan zegt hij:
“Je hebt nu zelf een kaartje gepakt, de zin die erop staat klopt voor jou, in ieder geval vandaag!"

Hij loopt naar een leerling toe en zegt:
“Leg eens aan de klas uit waarom het kaartje bij jou past?”

En zo doet hij dat met elke leerling.
Er ontstaan ontroerende verhalen. Een beetje schuchter vertelt een leerling:
“Ik heb het kaartje: ‘Ik mag een eigen mening hebben’ gepakt. Er staat een haas bij getekend met heel eigenwijs de handen in de zij. Nou, ja, eigenlijk vind ik het lastig om in de klas te zeggen wat ik vind, ik houd mijn mening liever voor mezelf. Ik zal het toch meer proberen!“
Of een ander:
“Ik heb het kaartje met een schildpad op een skateboard. Daar staat bij: Ik zet door! Nou, dat klopt helemaal voor mij. Ik vind wel eens iets moeilijk, maar ik blijf doorgaan.“
Aan het eind van de dag haalt de stagiaire de kaartjes weer op en vraagt aan een paar leerlingen:
“En? Werkte het kaartje?”
Er ontstaat weer een levendig gesprek.


V A R I A T I E S

meer zelfsturing
De kinderen kiezen zelf een kaartje uit de stapel, niet blind maar open en bespreken dat met een medeleerling.
De leerkracht ontwerpt met de klas samen een stapel kaartjes met eigen tekeningen en uitspraken.
Leerlingen kiezen een kaart voor een ander en motiveren de keuze.

meer sturing

De leerkracht kiest per dag of per week een kaartje uit de stapel en geeft het een duidelijke plaats in de klas. Waar nodig brengt de leerkracht de kaart in de gedachten van de leerlingen.


________________________________________________
APS Utrecht
Als toonaangeven onderwijsadviesbureau werkt APS met leraren, schoolleiders en besturen aan het bevorderen van krachtig leren.
Marjan van Roozendaal (Onderwijskundig medewerker/trainer van het APS